Informations in Turkish

Stratejik Yönlendirme

Almanya’nın en yoğun metropollerinden biri olan Mannheim çok yönlü, açık görüşlü ve rengârenk bir kent olarak büyümeli ve gelişmelidir. Merkezi hedefimize kentsel açıdan ulaşabilmek için amaca odaklanan, sistematik bir yönlendirme gereklidir. Bu amaca ulaşmak için büyük şehir belediye başkanının yetki alanı içerisinde ve “stratejik yönlendirme“ projesinin sonucu olarak stratejik yönlendirme bölümü kuruldu. Bölümün görevi yönlendirme sisteminin idaresi ve geliştirilmesidir. Böylece kentsel aktivitelerin hepsi genel stratejiye ye göre uyarlanır ve kentin geleceği kalıcı olarak sağlanır. Stratejik yönlendirmenin temelini genel strateji için seçilen amaçların düzenlenmesi teşkil eder. Genel strateji amaçlarının düzenlenmesine göre dairelerin görevlerindeki ağırlık noktaları ve hizmet kurumlarının yönetimi ortaya çıkar.

Stratejik Yönledimeye Dahil Görev Alanları Takiben Belirtilir:

Belediye örgütü temel birimi, belediyenin tüm daireleri, makamları, kendine ait işletmeleri ve alanları için  hizmet birimidir.

  • İzleme (Controlling)
    Yönlendirme, kod numaraları da dahil olmak üzere hedef sisteminin geliştirilmesi.
  • Kentin Stratejik Gelişmesi
    Strateji geliştirme, Nachhaltigkeitsmonitoring Charta-Management,   Rankingmanagement
  • Koordinierungsstelle CHANGE²
  • Çok Proje Yönetimi
    Yönlendirme Desteği

Mannheim’ın bütçesinde: Haushaltsplan 2014/2015 , Management-Zielsystem’i de bulabilirsiniz.

Bütçe ile ilgili örnek bilgileri:  „Haushaltsbroschüre 2014/2015“ altında bulabilirsiniz.