Tko mora u karantenu

 

Objašnjenja za službeno određenu karantenu

Za pojednostavljenje i ubrzanje postupaka je pokrajina Baden-Württemberg uspostavila pravni temelj za službeno uvedenu karantenu*.

Oni koji su pogođeni biti će i nadalje što je moguće brže informirani od Zdravstvene službe i  upućeni o detaljnim načinima karantene te pravilima ponašanja kao i trajanju. Zdravstvena služba kontaktira sa svim pozitivno testiranim slučajevima, čim se njoj priloži laboratorijski nalaz.

Prema Robert Koch-Institutu (RKI) određuje se u osnovi službeno istom tada karantena, ako postoji visoki rizik za zarazu sa novim korona virusom. To je slučaj,

  •     ako je neka osoba pozitivno testirana.
  •     ako je unutar zadnja dva tjedna postojao tijesan kontakt sa nekom zaraženom osobom kod koje je laboratorijski dijagnosticirano da ima COVID-19.
  •     ako se boravilo u nekom rizičnom području unutar zadnjih 14 dana.

Isto tako i u drugim slučajevima može Zdravstvena služba odrediti karantenu.

Trajanje karantene  

Kod pozitivno testiranih osoba počinje karantena sa pozitivnim rezultatom testa.

Kod pozitivno testiranih osoba bez simptoma završava karantena 10 dana nakon testiranja. Kod pozitivno testiranih osoba sa simptomatskim tijekom bolesti završava karantena 10 dana nakon početka simptoma i nakon najmanje 48 sati bez simptoma.

Tko primijeti znakove bolesti, koji upućuju na zarazu sa korona virusom – kao kašljanje, povišena temperatura ili groznica, otežano disanje, gubitak osjećaja mirisa odnosno ukusa, curenje nosa, upala grla, glavobolja i bolovi u rukama i nogama te opća slabost – i za koga je zdravstvena ustanova ili ovlašteni liječnik ili ovlaštena liječnica odradila korona-test, mora ići u izolaciju kod kuće dok se ne dobije nalaz.

Za članove domaćinstva u kojem su pozitivno testirane osobe, počinje karantena odmah nakon što se saznalo o pozitivnom testu osobe koja živi u domaćinstvu. Karantena završava najranije 10 dana nakon testiranja ili nakon početka simptoma pozitivno testirane osobe.

Osobe, koje su najmanje 15 minuta u odstojanju ispod 1,5 metara razgovarale sa COVID-19 zaraženom osobom ili ih je spomenuta osoba nakašljala  ili nakihala ili su se najmanje 30 minuta zadržavali u prostoriji u kojoj je visoka koncentracija zaraznih aerosola, vrijede kao kontaktna osoba kategorije 1. Kod kontaktnih osoba kategorije 1 počinje karantena odmah, nakon što su o tome bili informirani, da su one kontaktna osoba kategorije 1 i traje karantena neovisno od ishoda testa najmanje 10 dana. U to vrijeme postoji najveći rizik za izbijanje zaraze. U pojedinačnim slučajevima može Zdravstvena služba odrediti i neko drugo trajanje.

Kontaktne osobe kategorije 1 trebaju za vrijeme karantene voditi dnevnik simptoma. Predložak za to možete pogledati pod www.rki.de.

Učenice i učenici, koji su imali kontakt isključivo u školskom kontekstu na nekom pozitivno testiranom učenicom ili pozitivno testiranim učenikom u vlastitom školskom razredu ili grupi, mogu se ubrajati kao kontaktne osobe kategorije klaster-učenika.

Kontaktne osobe kategorije klaster-učenika moraju odmah poći u karantenu, nakon što je njima od strane Zdravstvene službe ili od neke osobe koju je Zdravstvena služba opunomoćila – kao na primjer upraviteljica ili upravitelj škole – to obaviješteno. Za ove kontaktne osobe završava karantena 10 dana nakon posljednjeg kontakta sa pozitivno testiranom osobom. Nakon 5. dana može se karantena završiti provedenim testom koji je napravljen najranije tog dana, ako se rezultat testa pokaže negativan.

Kod povratnika iz nekog rizičnog područja treba posebno obratiti pažnju na upute korona -odredbe EQT (ulazak u zemlju i karantena), (Einreise-Quarantäne und Testung).

Kontaktne osobe kategorije 2

Tko se na primjer nalazio samo u istoj prostoriji sa nekom pozitivno testiranom osobom a nije imao bliskog kontakta, vrednuje se kao kontaktna osoba kategorije 2 i ne određuje se po pravilu karantena, pošto postoji manji rizik zaraze. Tko radi sa osobama koje su sa zdravstvenim problemima (bolnica, starački dom itd.), treba u svakom slučaju informirati svojega poslodavca. Za sve vrijedi, da trebaju svakoga dana vršiti samokontrolu i voditi brigu o znakovima bolesti. Pri nastupu znakova bolesti treba hitno uslijediti testiranje.

Kontaktna osoba druge kontaktne osobe

Tko je imao kontakt sa nekom osobom u obitelji, krugu prijatelja ili poznanika, koji su imali kontakt sa nekom osobom za koju je potvrđeno laboratorijski COVID-19, ali je potpuno zdrava osoba, ne mora isto tako u karantenu. U ovom slučaju se radi o kontaktnoj osobi, koja nema povećan rizik na zarazu korona virusa i ne može nikoga zaraziti. Tu se radi samo o kontaktnoj osobi druge kontaktne osobe.

Ova općenita pravila mogu se svakako provjeriti preko djelatnika Zdravstvene ustanove i individualno se prilagoditi. Pri tome postoje i iznimna pravila, na primjer kada se radi o medicinskom osoblju. Također i ovdje se treba individualno posavjetovati sa Zdravstvenom službom.

Prekršaji protiv odredaba karantene

Prekršaji protiv službeno određene karantene se mogu kazniti novčanom kaznom.


Opširne informacije nalaze se pod www.rki.de kao i pod www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung.


*U ovom tekstu se ne razlikuje karantena i izolacija.