Τι ισχύει σχετικά με την καραντίνα

Επεξηγήσεις για επίσημα διαταγμένες καραντίνες

Για την απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας, το κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέρτης εξέδωσε τη νομική βάση αναφορικά σε επίσημα διατατεμένες καραντίνες*.

Οι εμπλεκόμενοι θα λαμβάνουν το συντομότερο δυνατό ενημέρωση από την υγειονομική υπηρεσία όπως και επεξηγήσεις αναφορικά στις λεπτομέρειες της καραντίνας όπως είναι οι κανόνες συμπεριφοράς και η διάρκειά της. Η υγειονομική υπηρεσία θα επικοινωνεί με όλα τα θετικά κρούσματα, αμέσως μόλις λαμβάνει το εργαστηριακό πόρισμα.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Robert Koch (RKI), η καραντίνα διατάσσεται επισήμως όταν υφίσταται αυξημένος κίνδυνος διάδοσης. Αυτό ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:

  • Θετικό αποτέλεσμα τεστ.
  • Στενή επαφή που έχει λάβει χώρα εντός των τελευταίων δύο εβδομάδων με άτομο που έλαβε εργαστηριακά επιβεβαιωμένη διάγνωση μόλυνσης από COVID-19.
  • Παραμονή σε επικίνδυνη περιοχή εντός των τελευταίων 14 ημερών.

Ωστόσο, ακόμα και σε άλλες περιπτώσεις ενδέχεται η υγειονομική υπηρεσία να διατάξει καραντίνα.

Διάρκεια καραντίνας

Σε περίπτωση ατόμων με θετικό τεστ, η καραντίνα ξεκινάει μετά το θετικό αποτέλεσμα τεστ. Σε περίπτωση ατόμων με θετικό τεστ χωρίς συμπτώματα, η καραντίνα λήγει 10 ημέρες μετά το τεστ. Σε περίπτωση ατόμων με θετικό τεστ με συμπτωματική πορεία της νόσου, η καραντίνα λήγει 10 ημέρες μετά από την έναρξη των συμπτωμάτων και εφόσον τα συμπτώματα έχουν εξαφανιστεί για τουλάχιστον 48 ώρες.

Όποιος παρατηρεί ενδείξεις ασθένειας που παραπέμπουν σε μόλυνση από κορωνοϊό, όπως βήχας, αυξημένη θερμοκρασία ή πυρετός, δύσπνοια, απώλεια της αίσθησης της οσμής ή της γεύσης, συνάχι, πονόλαιμος, πονοκέφαλος και πόνοι στα άκρα και γενική αδυναμία και υποβληθεί σε τεστ κορωνοϊού που διέταξε η υγειονομική υπηρεσία ή κάποιος αρμόδιος ιατρός, πρέπει να απομονωθεί στο σπίτι του έως τη λήψη του αποτελέσματος.

Σε ότι αφορά σε συγκάτοικους ατόμων με θετικό αποτέλεσμα, η καραντίνα ξεκινάει αμέσως μετά την ανακοίνωση του θετικού αποτελέσματος από το κρούσμα που διαμένει στο σπίτι. Η καραντίνα λήγει 10 ημέρες μετά το τεστ ή την έναρξη των συμπτωμάτων.

Τα άτομα που έχουν συνομιλήσει για τουλάχιστον 15 λεπτά σε απόσταση μικρότερη από 1,5 μέτρα με άτομο που έχει μολυνθεί από COVID-19 ή έχουν εκτεθεί σε βήχα ή φτέρνισμα ατόμου που έχει μολυνθεί από τον ιό ή που έχουν παραμείνει για διάστημα μεγαλύτερο από 30 λεπτά σε χώρο με υψηλή συγκέντρωση μολυσματικών αερολυμάτων, χαρακτηρίζονται ως άτομα επαφής κατηγορίας 1. Σε ό,τι αφορά σε άτομα που ήρθαν σε επαφή κατηγορίας 1, η καραντίνα ξεκινάει αμέσως μετά την ανακοίνωση του ότι χαρακτηρίζονται ως άτομα επαφής κατηγορίας 1 και η καραντίνα διαρκεί τουλάχιστον 10 ημέρες. Εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος υφίσταται ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την εκδήλωση μιας μόλυνσης. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η υγειονομική υπηρεσία ενδέχεται να διατάξει καραντίνα με διαφορετική διάρκεια. Τα άτομα που ήρθαν σε επαφή κατηγορίας 1 πρέπει να διατηρούν ημερολόγιο συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της καραντίνας τους. Πρότυπο του ημερολογίου συμπτωμάτων θα βρείτε στη διεύθυνση www.rki.de.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές που ήρθαν σε επαφή μόνο εντός σχολικού περιβάλλοντος με μαθήτρια ή μαθητή με θετικό αποτέλεσμα τεστ από την ίδια σχολική κλάση ή μάθημα, μπορεί να χαρακτηριστούν ως άτομα επαφής κατηγορίας κλάστερ μαθητών. Τα άτομα επαφής της κατηγορίας κλάστερ μαθητών πρέπει να μπουν σε καραντίνα αμέσως μετά την ανακοίνωση της υγειονομικής υπηρεσίας ή του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο από την υγεινομική υπηρεσία – όπως για παράδειγμα ο διευθυντής του σχολείου – σχετικά με την ανάγκη καραντίνας. Για τα συγκεκριμένα άτομα επαφής, η καραντίνα λήγει 10 ημέρες μετά από την τελευταία επαφή με άτομο με θετικό τεστ. Από την 5η ημέρα, το νωρίτερο, η καραντίνα μπορεί να λήξει με τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα

Σε ό,τι αφορά σε άτομα που επιστρέφουν από επικίνδυνες περιοχές, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες υποδείξεις του διατάγματος για τον κορωνοϊό EQT (είσοδοι και καραντίνα).

Άτομα επαφής κατηγορίας 2
Όποιος για παράδειγμα είχε βρεθεί στο ίδιο δωμάτιο με άτομο με θετικό αποτέλεσμα τεστ και δεν ήρθε σε στενή επαφή μαζί του, αξιολογείται ως άτομο επαφής κατηγορίας 2 και κατά κανόνα δεν μπαίνει σε καραντίνα, διότι ο κίνδυνος μόλυνσής του είναι μικρός. Όποιος εργάζεται με άτομα με προϋπάρχοντα νοσήματα (νοσοκομείο, ιδρύματα για ηλικιωμένα άτομα κ.λπ.), πρέπει να ενημερώσει απαραιτήτως τον εργοδότη του. Για όλα τα άτομα ισχύει ότι πρέπει να παρατηρούν καθημερινά την υγεία τους και να προσέχουν για ενδείξεις ασθένειας. Σε περίπτωση έναρξης ενδείξεων ασθένειας πρέπει να λάβει χώρα άμεσα τεστ.

Άτομο επαφής ενός ατόμου επαφής

Όποιος ήρθε σε επαφή με άτομο εντός της οικογένειας, του φιλικού ή του κοινωνικού του κύκλου, το οποίο με τη σειρά του είχε έρθει σε επαφή με εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, το οποίο ωστόσο είναι απολύτως υγιές, δεν χρειάζεται να μπει σε καραντίνα. Στην περίπτωση αυτή, το άτομο δεν χαρακτηρίζεται ως άτομο επαφής, δεν απειλείται από αυξημένο κίνδυνο για μόλυνση από τον νέο κορωνοϊό και φυσικά δεν μπορεί να μολύνει κανένα άλλο άτομο. Το άτομο χαρακτηρίζεται «απλά» ως άτομο επαφής ενός ατόμου επαφής.

Οι εν λόγω βασικοί κανόνες ενδέχεται να υποβληθούν σε έλεγχο από τους συνεργάτες της υγειονομικής υπηρεσίας και ενδέχεται να προσαρμοστούν όποτε και όπου χρειαστεί. Επιπλέον, υπάρχουν εξαιρέσεις, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά στο ιατρικό προσωπικό. Και στην περίπτωση αυτή πρέπει να λάβουν χώρα μεμονωμένες συνεννοήσεις με την υγειονομική υπηρεσία.

Παραβάσεις της διαταγής καραντίνας

Οι παραβάσεις της επίσημα διατεταγμένης καραντίνας ενδέχεται να τιμωρηθούν με χρηματικό πρόστιμο.

Λεπτομερείς πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση www.rki.de αλλά και στη διεύθυνση www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung.

 

*Στο παρόν κείμενο δεν διαφοροποιούνται οι όροι καραντίνα και απομόνωση.