Кой трябва да се карантинира

 

Пояснения към административно разпоредената карантина

За опростяване и ускоряване на процесите провинция Баден-Вюртемберг изготви правните основания за административно разпоредена карантина*.

Засегнатите се уведомяват максимално бързо от Здравната служба и получават информация за условията на карантината като правила за поведение и продължителност. Здравната служба се свързва с всички лица с положителен тест, когато разполага с лабораторните резултати.

Според института „Роберт Кох” (RKI) по принцип карантина се разпорежда административно тогава, когато съществува висок риск от заразяване с новия коронавирус. Такъв е случаят,

  •     когато някое лице има положителен тест.
  •     когато през последните две седмици е имало близък контакт със заразен с потвърдена в лаборатория диагноза за COVID-19.
  •     когато през последните 14 дни е имало престой в рисков район.

И в други случаи Здравната служба може да разпореди карантина.

Срок на карантината

При лица с положителен тест карантината започва с положителния резултат от теста.

При лица с положителен тест без симптоми карантината приключва 10 дни след теста. При лица с положителен тест със симптоматично протичане на заболяването тя приключва 10 дни след появата на симптомите и липса на симптоми от минимум 48 часа.

Всеки, който забележи симптоми, които подсказват за заразяване с коронавирус – като кашлица, висока температура или треска, задух, загуба на обоняние или вкус, хрема, болки в гърлото, главоболие и болки в крайниците и обща слабост – и за когото Здравната служба или упълномощен лекар е наредил(а) тест за коронавирус, трябва да се изолира вкъщи до представяне на резултат от тест.

За членове на домакинството на лицата с положителен тест карантината започва незабавно след като са разбрали за положителния тест на лицето, с което живеят в едно домакинство. Карантината приключва най-рано 10 дни след тестването или след началото на симптомите на лицето с положителен тест.

Лица, които са говорили минимум 15 минути при разстояние под 1,5 метра с лице, заразено с COVID-19, или това лице е кашляло или кихало пред тях, или са прекарали над 30 минути в помещение с висока концентрация на инфекциозни аерозоли, се смятат за контактни лица от категория 1. При контактните лица от категория 1 карантината започва веднага след като са били информирани, че са контактни лица от категория 1, и продължава минимум 10 дни независимо от резултата или резултатите от теста. През това време съществува голям риск от появата на инфекция. В отделни случаи Здравната служба може да разпореди друг срок. Контактните лица от категория 1 трябва да водят дневник на симптомите по време на своята карантина. Образец за него ще намерите в интернет на адрес www.rki.de.

Учениците, които са контактували с ученик с положителен тест само в контекста на училището или са контактували с ученик с положителен тест от техния клас или курс, могат да се причислят към контактните лица от категория клъстър-ученици. Контактните лица от категория клъстър-ученици трябва да се карантинират веднага след като са получили информация от Здравната служба или лице, на което Здравната служба е възложила това – като например директора на училището. За тези контактни лица карантината приключва 10 дни след последния им контакт с лицето с положителен тест. След 5-ия ден карантината може да приключи само след направен най-рано на този ден тест с отрицателен резултат.

При завръщащи се от рискови райони трябва да се спазват специалните инструкции на Наредбата относно коронавируса при влизане в страната и карантина.

Контактни лица от категория 2

Например лице, което само е било в едно и също помещение с лице с положителен тест за COVID-19 и не е имало тесен контакт с него, се оценява като контактно лице от категория 2 и по принцип не се разпорежда карантина, защото съществува по-малък риск от заразяване. Лица, които работят с хора с придружаващи заболявания (болница, дом за възрастни хора и др.), трябва във всеки случай да информират своя работодател. Всички трябва да се проверяват сами ежедневно за симптоми. При появата на симптоми спешно трябва да се извърши тестване.

Контактно лице на контактно лице

Лице, което е имало контакт с лице от семейството или кръга от приятели и познати, което от своя страна е имало контакт с потвърдено в лаборатория заразено лице с COVID-19, но е напълно здраво, също не трябва да се карантинира. В този случай лицето не е контактно лице, няма повишен риск за инфектиране с новия коронавирус и не може да зарази никого. Това е „само“ контактно лице на контактно лице.

Принципните разпоредби могат да се проверят от служителите на Здравната служба и индивидуално да се променят. Освен това съществуват изключения, например при медицинския персонал. За целта са нужни индивидуални консултации със Здравната служба.

Нарушения на разпореждането за карантина

Нарушенията на административно разпоредената карантина могат да бъдат наказани с глоба.

Подробна информация има на адрес www.rki.de и на адрес www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung.


*В този текст не се прави разлика между карантина и изолация.