Karantinada olması gerekenler

 

Resmi olarak düzenlenen karantinaya ilişkin açıklamalar

Baden-Württemberg Eyaleti, işlemlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması adına, resmi olarak karar verilen karantinaya* ilişkin hukuki dayanakları/mesnetleri oluşturmuştur.

İlgili şahıslar Sağlık Müdürlüğü tarafından mümkün olan en kısa sürede bilgilendirilecek ve davranış kuralları ve süre gibi karantina usulleri hakkında aydınlatılacaklardır. Sağlık Müdürlüğü, Laboratuvar sonuçları kendisine iletilir iletilmez testi pozitif çıkan tüm vakalarla irtibata geçecektir.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) uyarınca, temelde yüksek Yeni Korona Virüs bulaşma riskinin bulunması durumunda resmen karantina emri düzenlenir. Bu husus

  • bir kişinin test sonucunun pozitif çıkmış olması,
  • son iki hafta içinde Laboratuvar onaylı COVID-19 teşhisi bulunan enfekte bir kişi ile yakın temasta bulunulmuş olması,
  • son 14 gün içinde riskli bir bölgede kalınmış olması durumunda geçerlidir.

Sağlık Müdürlüğü’nün başka durumlarda da karantina kararı vermesi mümkündür.

Karantina Süresi

Test sonucu pozitif olan kişilerde karantina, pozitif test sonucu ile başlar. Test sonucu pozitif olan belirtisiz kişiler için karantina, testten 10 gün sonra sona erer.
Test sonucu pozitif olan ve semptomatik hastalık seyri bulunan kişilerde karantina, belirtilerin başlamasından 10 gün sonra ve en az 48 saat belirtisiz olunması ile sona erer.

Korona virüsü bulaşığını işaret eden öksürük, yüksek vücut ısısı veya ateş, nefes darlığı, koku veya tat kaybı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve vücut ağrıları ile genel halsizlik gibi hastalık belirtilerini fark eden ve Sağlık Müdürlüğü veya yetkili bir doktor tarafından korona testi yaptıran kişiler, bulgular elde edilene kadar kendilerini evde izole etmek zorundadırlar.

Test sonucu pozitif çıkan kişilerin hanesindeki kişiler için karantina, hanede yaşayan kişinin pozitif testinin taraflarınca öğrenilmesinden hemen sonra başlar. Karantina, testin yapılmasından veya testi pozitif çıkan kişide belirtilerin başlamasından en erken 10 gün sonra sona erer.

COVID-19 ile enfekte bir kişi ile 1,5 metreden daha yakın bir mesafede en az 15 dakika konuşmuş veya bu kişi tarafından yüzüne doğru öksürülmüş veya hapşırılmış veya enfeksiyöz aerosolu yüksek konsantrasyonlu bir odada 30 dakikadan fazla kalmış kişiler, 1. kategori temaslı kişisi olarak kabul edilmektedirler.
1. kategori temaslı kişileri için karantina, 1. kategori temaslı kişisi oldukları taraflarına bildirildikten hemen sonra başlar ve test sonucu veya test sonuçlarından bağımsız olarak minimum 10 gün sürer. Bu süre zarfı, salgının ortaya çıkma riskinin en yüksek olduğu süre zarfıdır. İstisnai durumlarda Sağlık Müdürlüğü’nün farklı bir süre kararı vermesi mümkündür. 1. kategori temaslı kişileri, karantina sırasında bir belirti günlüğü tutmalıdırlar. Semptom günlüğüne ilişkin bir örnek www.rki.de adresinde mevcuttur.

Salt okul bağlamında kendi okul sınıfında veya kurs seviyesinde testi pozitif çıkan bir öğrenci ile teması olan öğrencilerin, küme öğrenci kategorisindeki temaslı kişileri olarak kabul edilmeleri mümkündür. Küme öğrenci kategorisindeki ilgili kişilerin, Sağlık Müdürlüğü veya Okul Müdürü gibi Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişiler tarafından bilgilendirildikten hemen sonra karantinaya alınması zorunludur. Bu temaslı kişiler için karantina, testi pozitif çıkan kişi ile olan son temaslarından 10 gün sonra sona erer. Karantinanın, en erken 5. gün itibariyle yapılan negatif sonuçlu bir test ile sonlandırılması mümkündür.

Riskli bölgelerden dönenler tarafından, EQT (Giriş ve karantina) Korona Düzenlemesi özel talimatlarına uyulmalıdır.

2. kategori temaslı kişileri

Örneğin, yalnızca test sonucu pozitif olan bir kişi ile aynı odada bulunan ve yakın teması olmayan kişiler, 2. kategori irtibat kişisi olarak sınıflandırılırlar ve genellikle, daha düşük bulaşma riski olduğundan karantina kararı verilmez. Ancak, önceden yakalanılan var olan hastalıkları olan kişilerle (Hastane, yaşlı bakımı vb.) çalışan herkes, her halükarda işverenlerini bu konuda bilgilendirmelidir. Herkes tarafından hastalık belirtileri için günlük kendi kendine kontrol yapılması hususu geçerlidir. Semptomların ortaya çıkması halinde, acilen bir test yapılması gereklidir.

Temaslı kişinin temaslı kişisi

Ailesi, arkadaş veya tanıdık çevresinden biriyle teması olan ve laboratuvar onaylı bir COVID-19 vakasıyla temasta bulunan ancak tamamen sağlıklı olan kişilerin de karantinaya alınmaları gerekmemektedir. Bu durumda temaslı kişi olunmamaktadır, yeni Korona Virüsünün bulaşma riski artmamaktadır ve kimseye hastalık bulaştırılmamaktadır. “Sadece”  temaslı kişinin temaslı kişisi olunmaktadır.

Temel düzenlemelerin Sağlık Müdürlüğü çalışanları tarafından kontrolü ve bireysel olarak kişiye göre ayarlanması mümkündür. Örneğin Sağlık Personeli için istisnalar da mevcuttur. Bu husus Sağlık Müdürlüğü ile ayrıntılı bireysel görüşmeler gereklidir.

Karantina Kararı İhlalleri

Resmi olarak verilen karantina kararı ihlallerinin para cezası ile cezalandırılması mümkündür.


Ayrıntılı bilgiler www.rki.de ve www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung adresinde mevcuttur.


* Bu metinde karantina ve izolasyon arasında ayrım yapılmamaktadır.