چه کسی باید به قرنطینه برود

 

توضیحاتی در خصوص قرنطینه‌ مقرر شده‌ از سوی مراجع رسمی.

 

جهت تسریع و تسهیل روندها، ایالت بادِن وُرتِمبِرگ زمینه‌های قانونی اعلان رسمی قرنطینه[i] را بوجود آورده است.

 

به مبتلایان، تا حد امکان در اسرع وقت از سوی اداره بهداشت، اطلاع داده می‌شود و درباره چگونگی انجام قرنطینه، مانند قواعد رفتاری و مدت زمان آن نیز توجیه می‌شوند. به محض اینکه نتیجه آزمایشگاه دراختیار اداره بهداشت قرار گرفت، این اداره با همه موارد مثبت تست شده، تماس خواهد گرفت.

 

بنابر انتستیتو کُخ (RKI) قرنطینه زمانی از سوی مراجع رسمی مقرر می‌شود، چنانچه افزایش خطر بالای ابتلا به ویروس جدید کرونا موجود باشد. این مربوط می‌شود به موارد ذَیل:

 

  • چنانچه تست یک شخص مثبت بوده باشد.
  • چنانچه در طی دو هفته اخیر با یک شخصی، که ابتلای او به کوید ۱۹ از سوی آزمایشگاه تأیید شده باشد، تماس نزدیک گرفته شده باشد.
  • چنانچه در طی ۱۴ روز اخیر در یک منطقه خطر اقامت داشته است.

 

اداره بهداشت می‌تواند در موارد دیگر نیز قرنطینه مقرر سازد.

 

مدت زمان قرنطینه

قرنطینه در مورد اشخاص دارای تست مثبت با نتیجه مثبت تست شروع می‌شود. در مورد اشخاص مثبت تست شده بدون علائم، قرنطینه ۱۰ روز بعد از تست، به پایان می‌رسد. در مورد اشخاص دارای تست مثبت همراه با علائم سیر بیماری، قرنطینه ۱۰ روز پس از شروع علائم و بدون علائم که از آن زمان حداقل ۴۸ ساعت گذشته باشد، به پایان می‌رسد.

 

کسی که متوجه نشانه‌های بیماری است، که نشان‌دهنده سرایت ویروس کروناست، - مانند سرفه، دمای بالا یا تب، تنگی نفس، فقدان حس بویائی و چشائی، ریزش آب‌بینی، گلو درد، سرد درد و درد مفاصل و ضعف عمومی - و اداره بهداشت یا یک پزشک مجاز برای او انجام تست کرونا را مقرر کرده است، می‌بایستی تا ارائه نتیجه تست، خود را در منزل از دیگران دور نگاه دارد.

 

قرنطینه برای اعضای خانواده که مثبت تست شده‌اند، بلافاصله پس از اطلاع اعضای خانواده از نتیجه مثبت تست عضو خانواده شروع می‌شود. قرنطینه زودترین موعد ۱۰ روز بعد از تست یا پس از شروع علائم شخصی که مثبت تست شده است، به اتمام می‌رسد.

 

اشخاصی که حداقل ۱۵ دقیقه با فاصله کمتر از ۱،۵ متر با یک فرد آلوده به COVID-19 صحبت کرده‌اند به عبارتی از سوی این فرد به سمت آنها سرفه یا عطسه شده باشد یا بیش از ۳۰ دقیقه در اتاقی با غلظت بالای آئروسل‌های عفونی (قطرات معلق آلوده در هوا) توقف داشته‌اند، به عنوان یک فرد تماس از نوع ۱ در نظر گرفته می‌شوند. قرنطینه برای افراد تماس از نوع ۱ بلافاصله پس از اینکه به آنها اطلاع داده می‌شود، که فرد تماس از نوع ۱ هستند، شروع می شود و سوای نتیجه یا نتایج آزمایشات‌، حداقل ۱۰ روز به طول می‌انجامد. در طول این مدت خطر بالای بروز عفونت وجود دارد. در موارد مشخص اداره بهداشت می تواند مدت زمان دیگری را مقرر نماید. «افراد تماس از نوع ۱» می‌بایستی در هنگام قرنطینه به روزنوشت (ثبت روزانه علایم) خود اقدام نمایند. یک نمونه از فُرم ثبت روزانه علایم را تحت آدرس اینترنتی www.rki.de می‌یابید.

 

دانش‌آموزانی که فقط در محیط مدرسه با یک دانش‌آمور همکلاس و هم‌دوره‌ای خود که مثبت تست شده است، تماس داشته است، می‌توانند به عنوان «افراد تماس از نوع دسته دانش‌آموزان» در نظر گرفته شوند.

افراد تماس از نوع «دسته دانش‌آموزان» باید بلافاصله پس از اطلاع از سوی اداره بهداشت یا توسط شخص مسئول از سوی اداره بهداشت - مانند مدیر مدرسه به قرنطینه بروند. قرنطینه برای این «افراد تماس»، ۱۰ روز پس از آخرین تماس با شخصی مثبت تست شده، به پایان می‌رسد. قرنطینه از روز پنجم به بعد می‌تواند در زودترین موعد در همان روز با انجام آزمایش و با نتیجه منفی تست، پایان یابد.

 

در مورد افرادی که از مناطق خطر برمی‌گردند، می‌بایستی به تذکرات ویژه مقررات کرونا EQ (ورود، قرنطینه) توجه داشته باشند.

 

افراد تماس از نوع ۲

 

کسی که به عنوان نمونه فقط در یک مکان بسته، با یک شخصی که مثبت تست شده، بوده است، و تماس نزدیک نداشته است، به عنوان «فرد تماس از نوع ۲» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و غالباً بخاطر کم‌بودن خطر سرایت آن، قرنطینه مقرر نمی‌شود. کسی که با افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای کار می‌کند (بیمارستان، خانه سالمندان و غیره...) می‌بایستی در هر صورت به کارفرمای خود اطلاع دهد. این امر شامل همه می‌گردد که همه هر روز می‌بایستی شخصاً نشانه‌های بیماری خود را کنترل کنند. در صورت بروز نشانه‌‌های بیماری می‌بایستی فوراً تست انجام گیرد.

 

«فرد تماسِ» یک «فردِ تماسِ» دیگر

 

کسی که با یک فرد در خانواده، با دوستان و یا آشنایان اطراف خود، که از طرف دیگر با یک شخصی که ابتلای او به کوید ۱۹ از سوی آزمایشگاه تأیید شده باشد، اما کاملاً سالم است، تماس داشته است، به همچنین نمی‌بایستی به قرنطینه برود. در چنین موردی «فرد تماس» محسوب نمی‌شود و خطر بالا برای ابتلا به ویروس کرونای جدید ندارد و نیز هیچکس را نمی‌تواند مبتلا سازد، از اینرو «فقط» «فرد تماسِ یک فردِ تماسِ» دیگر محسوب می‌گردد.

 

این مقرراتِ اساسی می‌توانند هر یک توسط کارکنان اداره بهداشت بررسی شده و به طور مشخص تطبیق داده شوند. در این زمینه به عنوان نمونه در خصوص کارکنان بخش پزشکی، استثنائاتی وجود دارند. در این موارد مشاوره با اداره بهداشت لازم است.

 

تخلفات مربوط به نقض مقررات قرنطینه

 

تخلفات علیه مقررات قرنطینه که از سوی مراجع رسمی وضع شده‌اند، می‌توانند با جریمه نقدی مجازات شوند.

 

جهت کسب اطلاعات کامل لطفاً به این آدرس اینترنتی www.rki.de رجوع فرمائید. همچنین تحت آدرس اینترنتی

www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung.

 

 

 

 

 

 
  1. در این متن مابین «قرنطینه» و «انزوا» تفاوت قائل نمی‌شود.