Записване на часове за ваксиниране на граждани на възраст над 80 години

Град Манхайм изпраща от началото на февруари поетапно писма до всички граждани, които са на възраст над 80 години и имат постоянен адрес в Манхайм. До средата на седмицата всички писма ще бъдат изпратени. От общината Ви молят да вземете под внимание получаването на писмата и бързо да се възползвате от възможността за самостоятелно записване на час. Възможно е и краткосрочно записване на часове. Писмата трябва да предоставят възможност за записване на час за ваксиниране на тези, които не са получили час на телефон 116117. Писмото съдържа специален телефонен номер и индивидуализиран номер за достъп, за да се избегнат злоупотреби. Чрез това писмо – в допълнение към възможността за регистрация на телефон 116117 – се гарантира насрочване на час за съграждани на възраст над 80 години.