Termini za vakcinaciju za građane preko 80 godina

Grad Mannheim šalje od početka februara dopis za sve građane i građanke koji su u dobi preko 80 godina i koji svoje glavno mjesto boravka imaju u Mannheimu. Do polovice ove sedmice će biti poslani svi dopisi. Radi toga grad Mannheim moli da se pripazi na primitak pisma i da se brzo koristi mogućnost posebne rezervacije. Raspoloživi su i kratkoročni termini. Ovaj dopis daje mogućnost onima koji preko telefonskog broja 116117 nisu mogli dobiti termin, te sada imaju mogućnost da rezerviraju termin za vakcinaciju. Dopis sadržava posebni telefonski broj kao i individualni pristupni broj, da bi se tako izbjegla  zlouporaba. Preko ovoga dopisa – ima se dodatno mogućnost za rezervaciju preko broja 116117 – da se dobije termin za građane i građanke koji su u dobi preko 80 godina.